Jani FM - Pizza Service

Ул. “Борис Кидрич”
Тетово
Македонија
075 909 000

Jeni Marmaris

Славеј Планина 68
Скопје
Македонија
+ 389 072 210 911
  • 075 909 000
Ул. “Борис Кидрич”
1200 Тетово
Македонија
  • + 389 072 210 911
  • + 389 71 249058
Славеј Планина 68
1000 Скопје
Македонија