Отворено

Zgjimi Company

Телефони:

044 337 869
070 209 820
044 349 042

Адреса:

с. Порој
1200 Тетово
Македонија

Web / Facebook страна:

Работно време:

понеделник - петок:
8:00-18:00
сабота:
8:00-14:00
недела:
Затворено

Дејности:

Технички преглед, Хомологација, ЦЕМТ, Атест на плин, Дигитални и аналогни тахографи, Осигурување

Опис и дејности

Tехнички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај. Можат да се регистрираат само оние моторни возила, возила на моторен погон и приклучни возила за кои на задолжителниот технички преглед (Зѓими) ќе се утврди дека се исправни.

» ХОМОЛОГАЦИЈА – Одобрување на возила

» ЦЕМТ – Проверка на подготвеноста на возилата за сообраќај и издавање на Сертификат

» АТЕСТ НА ПЛИН – ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕПРАВЕНИ ВОЗИЛА

» ДИГИТАЛНИ И АНАЛОГНИ ТАХОГРАФИ

Во Zgjimi Company може да го осигурате Вашиот автомобил или да извадите Зелен Картон. Зелениот картон се издава врз основа на издадена полиса за осигурување од автомобилска одговорност од соодветната компанија и е замена за полисата за осигурување од автомобилска одговорност издадена за матичната земја со важност за сите земји-членки наведени во полисата.

 

За брендот

Прва приватна станица за технички преглед на автомобили во Тетово. Загарантиран квалитет и врвна услуга.

Карактеристики

Wi-Fi
Паркинг
Погледни насоки

Коментари

Нема коментари за оваа фирма.