Нела Фризерски Салон

Ул. “Народна Револуција” бр.72/3,
Куманово
Македонија
078/730 964