ПЗУ Медика

Ул.”Јане Сандански” бр.98
Тетово
Македонија
044 334 511

Бами Кор Медика

ул. Благоја Тоска ББ
Тетово
Македонија
044 335 747