Lady Accessories

ул. “Борис Кидриќ” бр.13
Тетово
Македонија
078 397 793