ПЗУ Медика

Ул.”Јане Сандански” бр.98
Тетово
Македонија
044 334 511