Слаткарница Виена

Ул. Јане Сандански бр. 50
Тетово
Македонија
076 444 952