Отворено

Vezë Sharri

Телефони:

+ 389 044 368 750

Адреса:

Требош
1200 Тетово
Македонија

Web / Facebook страна:

Опис и дејности

ВЕЗЕШАРИ својот развоен пат го гради преку перманентно вложување во човековиот капитал и неговата стручност, производствените капацитети, модерни технолошки процеси, имплементација на највисоките стандарди, суровинската основа и продажната мрежа.

За брендот

Токму поради тоа што квалитетот и природното се нашите најголеми адути, одлучивме нашите производствени капацитети да ги изградиме на природните падини на Шар Планина, во чиста еколошка средина. Во питореската и недопирливата природа се распослани објекти со површина од 35.000 м2, од кои 14.000 м2 припаѓат  на индустриските и деловните објекти. Инвестицијата стартуваше во мај 2002 година со германски капитал и околу 30 високообразовани и квалификувани кадри, кои имаа целосна поддршка од странски експерти. Нашите производи ги има на македонскиот и на регионалните пазари.

Коментари

Нема коментари за оваа фирма.