Економија

Македонците задолжени до гуша – Колку сме заглавени споредено со другите?

Секој од нас има некаков кредит во банка, имаме минуси на платите, користиме кредитни картички, ама позајмуваме и за да имаме за трошење или да...

Колку заработуваат менаџерите на Стопанска банка Битола?

Во 2017 година на членовите на Надзорниот одбор и на Управниот одбор, како и другите лица со посебни права и одговорности им беа исплатени вкупно...