Студентски кредит од Халк Банка со 0% камата за студирање на Меѓународниот Балкански универзитет

Објавено: 19 јуни 2019 - 15:08

Меѓународен Балкански универзитет и Халкбанк АД Скопје со цел да помогнат во едуцирање на младите создадоа заеднички производ – Студентски кредит со 0% камата и со промотивна школарина од 1000 евра. Целта на оваа кампања насловена „Инвестирај во знаењето“ е на студентите и нивните семејства да им се понуди уникатна можност да можат да одберат квалитетно и меѓународно образование, а со домашни услови на финансирање. Во оваа кампања, Меѓународен Балкански универзитет ќе ја покрие каматата за студентскиот кредит, а студентот, односно родителите ќе ја плаќаат школарината кон универзитетот на 12 еднакви месечни рати без камата.

“Квалитетното образование е од исклучително значење за општеството во целина поради што создадовме производ кој може да го олесни студирањето на младите. На сите оние на кои ќе им биде одобрен студентскиот кредит, како дел од кампањата, МБУ и Халкбанк овозможуваат и добивање дебитна картичка која дава можност за подигнување готовина од сите банкомати од сите банки во земјата и странство, како и бесплатно електронско банкарство и бесплатна мобилна апликација за истото, а истовремено бесплатно ќе биде и водењето на трансакциската сметка, со што сметаме дека ќе го олесниме школувањето на идните студенти а воедно и идни двигатели на дигитализацијата”, вели Атила Селим, директор на Дирекцијата за алтернативни канали за дистрибуција и платежни картички во Халкбанк.

За новиот кредит заинтересираните можат да аплицираат во било која филијала на банката во земјава.

“Успесите на Халкбанк во делот на работењето со физички лица се должи на тоа што секогаш навремено ги согледува и одговара на потребите на граѓаните со соодветни финансиски решенија.  Со нашиот нов производ, субвенциониран кредит за студирање во соработка со МБУ, родителите или членови на семејството на студентот ќе можат да аплицираат за кредит  за студирање со тоа што школарината би ја отплатиле на 12 еднакви месечни рати со можност за добивање грејс период за отплатата од 3 месеци. Каматата за целиот период би била субвенционирана од страна на универзитетот, а клиентите би имале обврска за редовно сервисирање само на главницата во договорениот период на отплата. Во една едноставна процедура за овој вид кредит нема да се наплаќа надоместок за апликација и одобрување, а за производот не се предвидени ниту трошоци за предвремена отплата согласно регулативата. Процедурата е премногу едноставна, се разликува од било кој останат производ, а резултира со овозможување на иден студент да има квалитетна иднина”, изјави Марко Поповски, директор на Дирекција за маркетинг на население.

Меѓународниот Балкански универзитет е најдобриот универзитет во Северна Македонија во областа на наставата и учењето според Шангајската ранг листа на универзитети,  со најнов универзитетски кампус и со најмодерните стандарди на образование, каде наставата се одвива целосно на англиски јазик./biznisvesti.mk

Сподели ја веста

Последни содржини