Образование

Македонски средношколци ќе учат за пазарот на хартии од вредност

Нов предмет, Пазар на хартии од вредност, ќе се воведе во меѓународната гимназија „Нова“ во Скопје, наменет за проширување на знаењата на...

Намален е бројот на запишани студенти

Според податоците на Државниот завод за статистика, добиени врз основа на пристигнатите извештаи, во Република Македонија, во академската 2017/...