Како да станете CEO до 25 години

Објавено: 21 февруари 2019 - 12:05

Пранав Јадав е CEO на Neuro-Insight, неуромаркетинг компанија која има развиено патентирана технологија за мозочно мапирање која го истражува и подобрува квалитетот на рекламирањето.