Стратегија за социјални медиуми за секој бизнис во 2020 година

Објавено: 13 November 2019 - 11:23

Трговците на мало се трудат да привлечат поголем број потрошувачи, а бидејќи влијјанието на социјалните медиуми станува составен дел од културата на живеење, деловните субјекти треба да развијат нови стратегии околу тоа како тие се брендираат и да обезбедат вредност и на крајните потрошувачи и на потенцијалните партнери. Сега повеќе од кога и да било, бизниси треба да започнат да дејствуваат како медиумски компании.